top of page

Vässa kundmötet under pandemin

Idag publicerades den andra artikeln om Kundmötesbarometern i Tidningen Market där sju tips delas för att skapa ett bra och tryggt kundmöte under pandemin. Vi tänkte dela några av dessa tips här, som har grunden i verkliga åsikter från verkliga besök i fysisk butik.


Att skapa samma känsla i kedjans alla butiker

Kundens upplevelse i en av era butiker är nära kopplat till kundens upplevelse av er som kedja och varumärke. I tider som dessa värdesätter kunder ett konsekvent bemötande och tydliga förhållningssätt. Om detta inte finns skapar det en osäkerhet, där kunden kan komma att ifrågasätta vad ni som kedja egentligen står för. Det behöver inte vara exakt samma manual för bemötandet, och kunden vill så klart inte förlora den personliga touchen i kundmötet, men att alla butiker utgår från samma riktlinjer och har klart för sig vad ni som kedja står för - det gör skillnad!


Behovet av en lugn och avslappnad stämning


Kundmötesbarometern visar att det just nu finns ett ökat behov hos kunder att få vistas i en miljö som upplevs som lugn och avslappnad. Är det rörigt och virrigt i butiksmiljön, då avstår hellre kunden från besöket helt, även om den har en avsikt att handla. Här spelar medarbetarens bemötande en mycket viktig roll. Att som medarbetare bemöta kunden med ett lugn och en känsla av att den har koll på läget, det är avgörande i det första intrycket. Känslan i butiken är uppenbarligen inte att underskatta under denna pandemi, och en lugn och trygg stämning leder till ökad kundnöjdhet och därtill även fler besök!


Får man prata med sina kollegor?


Självklart! Men glöm inte bort att lyfta blicken och utstråla tillgänglighet. Ett stort misstag som blir tydligt i Kundmötesbarometern är att när säljare talar med varandra eller plockar med varor, och inte upplevs som tillgänglig för frågor, interaktion eller ännu värre - känslan av att man stör som kund stör. Då väljer hellre kunden att avstå från att fråga, och löser hellre sitt ärende någon annanstans. På tal om att skapa en trevlig stämning så kan medarbetarnas interaktion med varandra hjälpa till - men glöm inte bort kunden!


Detta var ett par av de viktigaste tipsen för att vässa ert kundmöte under pandemin, hela artikeln kan ni läsa på Market.se. Kundmötesbarometern släpps den 11/3, och vi ser så mycket fram emot att få dela med oss av fler insikter om vad som driver kundlojalitet, sälj och framförallt - den fysiska butikens roll.


#custitude #kundmötesbarometern #kundmöte #fysisktkundmöte

87 visningar0 kommentarer
bottom of page