top of page

BESTÄLL RAPPORTER

Kundmötesbarometern kan förklara både vad som leder till köp och vad som leder till kunders lojalitetsintentioner. På så sätt utgör Kundmötesbarometern ett viktigt verktyg för aktörer inom handeln att arbeta med för att dels kunna jämföra sig mot branschens bästa, dels för att få en unik inblick i vilka potentiella insatser som gör bäst nytta för att främja resultat här och nu men även på sikt.

Kundmötesbarometern är utvecklad av Custitude i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.


Vill du veta mer om hur kundmötet ser ut i just din kedja? Om ni har fått tillräckligt många besök i årets undersökning har ni möjlighet att beställa en Kedjerapport. 

MINIRAPPORTEN


Detta får ni i rapporten:

- Årets trendspaningar

- Varför går man in i en fysisk butik 2023

- KMB Index 2023

- Kundernas nästa steg om de inte handlar

- Kedjorna och branscherna i top

GRATIS!

10.png

TOTALRAPPORT

Den här rapporten är för alla som är intresserade av att utveckla kundbemötandet och vill förstå  vad som driver lojalitet och försäljning i den fysiska butiken.

Detta får ni i rapporten:

- Allt som ingår i Minirapporten

- Kundernas användning och påverkan av digitala enheter

- Skillnader mellan nöjes- och nyttoshopping​ 

- Kontakt med säljare och påverkan på konvertering

- Teknikens roll i den fysiska butiken

- Vad som driver konvertering här och nu och över tid

- Hur mycket är ett "hej" värt i försäljning 2023?

Pris: 4 995 kr ex moms

Test4.jpg

ER KEDJERAPPORT

Den här rapporten är för de kedjor som förutom att ta del av de övergripande analyserna och spaningarna i Totalrapporten även vill ta del av sitt egna resultat.

Detta får ni i rapporten:

- Allt som ingår i Totalrapporten

- Branschspaningar och jämförelser

- Specifika resultat och spaningar för er kedja

- Citat från kunder i er kedja

- Muntlig genomgång digitalt 30 minuter

- Presentation via Teams av ert resultat och spaningar

15 000 kr ex moms

12.png
Paket & Priser: Tjänster
bottom of page